Süreç Basamaklarımız;

. CV Tarama
. Yetkinlik Bazlı Mülakat
. Psikoteknik Değerlendirme/Dil Testleri
. Teknik Mülakat
. Referans Kontrolü
. İş Teklifi
. Aday Bilgilendirme


MLS Holding’ te Kariyer Fırsatları;

.  Açık Pozisyonlar
.  İş Başvuruları
.  Staj Başvuruları
.  Burs Başvuruları


KARİYER GELİŞİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışanlara şirket içinde bilgi paylaşımı ve kültür gelişimi açısından uygun olabilecek pozisyonlar verilerek, potansiyellerinin gelişimi için kariyer fırsatları sunulur.
Performans Yönetim Sistemimizin amacı, Şirket çalışanlarımız ve bağlı şirket gruplarımızın verimliliğini arttırmak, grup içi gerekli rotasyonları sağlamak ve performansımızı etkileyen unsurları pozitif yönde kullanarak grubumuza değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır. Sistem çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada değerlendirmelerini desteklemektedir. Bu amaçla, sistemden alınan veriler, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır. Uzmanlık ve yöneticilik kadroları için ihtiyaç duyulan personel önce iç kaynaklarımızdan karşılanmaya çalışılır.
360 Derece performans değerlendirmesi uygulanarak potansiyel havuzuna alınan adaylarımız Lider Geliştirme Programları ile geleceğe hazırlanırlar.
Katılımlı yönetim felsefesi ile çalışanlarımızın ve takımlarımızın gelişimlerini ödüllendirmekte ve teşvik etmekteyiz.

EĞİTİM

Yapılan işlerde verimliliği ve motivasyonu arttıcı faktör olarak eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğu inancı ve hayat boyu öğrenme ve gelişme felsefemizle takım arkadaşlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını aşağıdaki kriterler doğrultusunda gerçekleştiririz.

. Holding ve Şirket Stratejileri
. Pozisyonun Gerektirdiği Teknik ve Davranışsal Yetkinlikler
. Gelişim Yönetimi Sistemi Sonuçları
. Rotasyon, Terfi ve Atamalar

ÜCRETLENDİRME VE EK MENFAATLER 

Ücretlendirme sisteminde adaleti sağlayabilmek amacıyla benimsediğimiz NENOCSO felsefesiyle tüm işlerin kurum hedeflerine ulaşılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine ve belirlenmiş standart faktörlere göre değerlendirilmesi gerçekleştirilir. ücret yönetiminin temel ilkesi, iş değerlendirme sonuçları, şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alan adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanların toplam gelir paketlerinin yönetilmesidir.

Ek menfaatlerimiz;

Özel Sağlık Sigortası : Deneme süresini tamamlayan her çalışanımıza, Özel Grup Sağlık Sigortası yapılmaktadır. 

Ferdi Kaza Sigortası: Şirketimizde tüm çalışanlarımıza kendilerini ve ailelerini teminat altına alan ferdi kaza sigortası yapılmaktadır.

Ulaşım Hizmeti: Personellerin işe geliş ve gidişlerinde ulaşımları ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu durum işin gereğine ve lokasyonlara göre değişiklik gösterebilir.  

Yemek Hizmeti: Şirketimizde çalışanlarımıza yemek hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Yemekhanesi bulunmayan bölgelerde personellerimize yemek çeki verilmektedir. 

Sosyal Etkinlikler : Şirketimizde çalışanlarımızın birlikteliğini sağlama, aynı hedef ve ortak değerler etrafında birleşerek bir bütünün parçası olma bilincinin yerleştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her sene düzenli olarak yılbaşı ve Şirketimizin kuruluş yıldönümü çeşitli etkinlikler ile tüm çalışanlarımızla beraber kutlanmaktadır.