Japonca kökün temeli anlamına gelen Ne No Cso Sistemi 2007 yılında kurulmuştur. MLS Holding'in çalışma esaslarını belirleyen sisteme verdiğimiz isimdir.

Ne No Cso, Japonca kökün temeli yani Holding'imizin çalışma esaslarını belirleyen "anayasa" anlamına gelmekle beraber, aslında daha çok çalışan kişinin daha çok kazandığı adaletli bir sistemi de sembolize etmektedir.

Tamamen MLS Holding tarafından geliştirilmiş bu sistemin adı da aslında N azar E tme N e O lur, Ç alış S enin de O lur sözünden gelmektedir.

VİZYONUMUZ; Şirketin kalıcı başarısı için; topluma ve etik değerlere önem veren, daima başarıyı hedefleyen, değer katan, değişime açık kalifiye personel gücünü yaratarak, şirketin rekabet düzeyini en üst seviyeye çıkartmak ve sürekliliği sağlayarak uygun bir iş gücünün ilk tercihi olmaktır.

MİSYONUMUZ; Rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareket ederek, tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması, şirkete bağlılığının arttırılmasını ve çalışanlar arası işbirliğinin geliştirilmesini, şirket çalışanlarının, şirket ortak hedefleri etrafında birleştirmeyi ve böylece rekabet gücümüzü arttırmayı hedefleriz.