İK Politikamız

Özgeçmişinizi e-mail olarak gönderin!

İK Departmanımız mümkün olan en kısa zamanda sizinle irtibata geçecektir.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi,

stratejimizin odağında yer alır...

İnsan Kaynakları politikamız, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu bir ortamda, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği anlayışla yoluna devam etmektedir. Grubun kültürüne uygun nitelikli insan kaynağını bünyeye katmak, çalışanların sürekli gelişim ve motivasyonunu sağlamak ana hedeflerimizden biridir. İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerimizin odağına koyarak; rekabet gücünü arttırmayı, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmeyi ve şirketimizi geleceğe taşımayı amaçlarız.

MLS Holding İnsan Kaynakları Departmanı

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Politikamız;

Doğru insanı doğru işte istihdam etmektir.

Organizasyonlarımızda, her görevin kesin ve açık tanımı yapılmasının yanında, görevi yerine getirecek personeli de yetkinlik ve niteliklerine göre tespit ederek en iyiye ulaşmaktır.

Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.

İşlerde hızlılık ve verimliliği sağlamak için, şirket içi iletişime gereken önem verilir.

Tüm çalışanlardan gelen öneri, görüş ve fikirler dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.

Eğitimin, her kademedeki personel için verimliliği ve motivasyonu arttırıcı bir faktör olduğuna inanılır.

Her personelin özlük haklarının kullanılmasını garanti altına alır.

Adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder.

Kariyer.Net İş Başvurusu →